Julkisenhallinnonstrategia.fi-verkko­sivuston saavutettavuus­seloste

Tämä seloste koskee julkisenhallinnonstrategia.fi-verkkosivustoa, ja se on laadittu 24.11.2020. Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja. Selosteessa kerrotaan, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa palautetta sivuston saavutettavuudesta.

Sivuston saavutettavuus

Julkisenhallinnonstrategia.fi-verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1), eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Verkkopalvelun keskeiset puutteet on kuvattu myöhemmin tässä selosteessa.

Verkkosivuston saavutettavuudesta on teetetty ulkopuolinen auditointi marraskuussa 2020. Havaittuja puutteita on korjattu.

Saavutettavuus huomioidaan mahdollisten uusien ominaisuuksien kehitystyössä.

Jos löydät sivustolta ongelmia joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Voit lähettää palautteesi sähköpostiosoitteeseen valtiovarainministerio(at)vm.fi

Voit lähettää palautteesi sähköpostilla sivulla vm.fi/palaute löytyvään sähköpostiosoitteeseen. Sivulla annetaan ohjeita saavutettavuuspalautteen antamisesta

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Esitys­tila

Sivustolle on rakennettu erillinen esitystila, jossa sisällön päälinjat voi esittää yleisölle PowerPoint-esityksen tapaan. Esitystila ei ole kaikilta osin saavutettavuusstandardien mukainen, mutta kaikki sen sisältö on verkkosivustolla saavutettavassa muodossa.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät sivustolta ongelmia joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Voit lähettää palautteesi sähköpostiosoitteeseen vm-viestinta(at)vm.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi kulua 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivustolla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvonta­viranomaisen yhteys­tiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Verkkosivusto: saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköpostiosoite: saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero (vaihde): 0295 016 000
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)