Parhaita käytäntöjä hallinnon uudistamiseen: Yhtenäinen hallinto

Valtiovarainministeriö: vaikuttavuutta tukeva malli valtionavustustoimintaan

Tiedon hyödyntäminen ja palveluiden tuottaminen edellyttävät yhtenäistä hallintoa. Sitä tarvitaan myös valtionavustus­toiminnassa, jota varten kehitetään uusi, koko valtionhallinnon laajuinen toimintamalli ja sitä tukevat verkkopalvelut.

Tavoite

  • Vahvistaa valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta
  • Selkeyttää ja sujuvoittaa valtionavustusten hakemista ja myöntämistä
  • Lisätä valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta
  • Yhdenmukaistaa valtionavustuskäytäntöjä
~4 mrd. €
valtionavustuksia vuosittain muun muassa järjestöille, korkeakouluille, kunnille ja yrityksille

Ratkaisu

Valtionavustustoiminnan uusi toimintamalli on vaiheittainen digitalisoitu prosessi, joka ulottuu ilmiöpohjaisesta työskentelystä vaikutusten arviointiin. Toimintamalli nostaa vaikuttavuuden, oppimisen ja vaikutusten laajentamisen esiin uudella tavalla. Siitä muodostuu myös johtamisen ja ohjauksen tapa tietopohjaiseen valtionavustustoimintaan.

Valtionavustustoimintaa varten kehitetään kolme toisiaan tukevaa verkkopalvelua:

  1. Haeavustuksia.fi kokoaa viranomaisten valtionavustushaut yhteen paikkaan.
  2. Tutkiavustuksia.fi on avoin tietovaranto, joka helpottaa tiedonhakua ja tekee valtionavustusten käytöstä läpinäkyvämpää.
  3. Hallinnoiavustuksia.fi on palvelu valtionapuviranomaisille hakuilmoitusten julkaisuun ja hakemusten käsittelyyn.
~350
valtionavustushakua vuosittain

Tulokset

Valtionapuviranomaiset siirtyvät valtionavustustoiminnan uuteen toimintamalliin ja sitä tukevien verkkopalveluiden käyttäjiksi vaiheittain. Ensimmäiset kehitys- ja käyttöönottoprojektit valtionapuviranomaisten kanssa alkavat syksyllä 2021, ja niitä toteutetaan lähivuosien ajan.

~ 90
valtionapuviranomaista

Hajanaisen mutta monimuotoisen valtionavustustoiminnan kehittäminen nykyistä yhtenäisemmäksi vaatii asiakasymmärrystä, totutun toiminnan haastamista ja rohkeutta kehittää ketterästi. Nyt on aika ryhtyä viemään hyvin suunniteltuja uudistuksia käytäntöön.”

– Tuula Lybeck, hankejohtaja

Osallistu keskusteluun aihetunnisteella #valtionavustukset.

LISÄTIETOJA: