Parhaita käytäntöjä hallinnon uudistamiseen: Osallistuminen ja vaikuttaminen

Ulkoministeriö: henkilöstöjohtamiseen suuntaa julkisen hallinnon strategiasta

Ulkoministeriö on päivittänyt henkilöstöstrategiansa. Työn perustaksi otettiin ulkoministeriön hiljattain päivitetyt arvot ja yhteiseksi raamiksi julkisen hallinnon strategia.

Tavoite

  • Luoda kohdennetulla strategialla ulkoministeriölle puitteet ylläpitää työn mielekkyyttä sekä henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä
  • Saavuttaa ministeriölle asetetut toiminnalliset tavoitteet strategian tuella
~2 400
ulkoasiainhallinnon työntekijää

Ratkaisu

Uusi henkilöstöstrategia työstettiin digitaalisesti työpajoissa koko henkilöstön ja johdon kanssa. Työpajoissa kysyttiin, mitkä julkisen hallinnon strategian toimintalinjauksista ovat henkilöstölle työssään tärkeimpiä.

Kyselyissä selvisi, että linjaukset ovat hyvin ajankohtaisia ministeriön henkilöstön työssä. Julkisen hallinnon sisäinen yhteistyö, ihmislähtöiset ja monimuotoiset palvelut sekä ketterä toiminta ja tiedolla vaikuttaminen nousivat esille tasapuolisesti.

>1 000
vastausta henkilöstöltä työpajakysymyksiin

Tulokset

Ulkoministeriön henkilöstöstrategian pääkohdiksi muodostuivat

  • työn kohdentaminen tärkeimpiin tavoitteisiin
  • osaamisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin tukeminen työn organisoinnilla ja käytänteillä
  • yhdessä toteutettavat yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus.

Strategiaan valittiin tekijäksi ’me’.  Tämä korostaa sitä, että koko työyhteisön aktiivista roolia tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi.”

– Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja, ulkoministeriö

LISÄTIETOJA: