Parhaita käytäntöjä hallinnon uudistamiseen: Osallistuminen ja vaikuttaminen

Sipoon kunta: henkilöstön ja kuntalaisten osallistuminen strategiatyöhön

Sipoon kunta haki henkilöstöltään näkemyksiä strategiatyöhön. Vuorovaikutteisen verkkotyökalun avulla ideoitiin ja äänestettiin, miten julkisen hallinnon strategian toimintalinjaukset voisivat toimia kehyksenä tulevalle kuntastrategialle.

Tavoitteet

  • Pohjustaa uuden kuntastrategian laatimista henkilöstön näkemyksillä siitä, kuinka julkisen hallinnon strategian toimintalinjauksia parhaiten sovellettaisiin kunnan tilanteeseen.
  • Oppia lisää vuorovaikutusmenetelmistä ja -työkaluista sekä löytää tapa yhteiseen kehittämiseen korona-aikana.
~ 21 000
Sipoon väkiluku

Ratkaisu

Hallinnon, yhdyskuntakehityksen, sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä osallistui yhteiskehittämiseen vuorovaikutteisen Innoduel-verkkotyökalun avulla.

Joulukuu 2020: haettiin vastauksia kysymykseen ”Mikä tässä toimintalinjauksessa on tärkeää Sipoolle?”.

Tammikuu 2021: priorisoitiin vastaukset.

561
henkilöstön vastausta ja kommenttia yhteiskehittämiseen

Tulokset


Henkilöstö pystyi muodostamaan yhteisen näkemyksen strategian toimintalinjausten merkityksestä Sipoolle. Selvä enemmistö osallistujista piti Innoduel-menetelmää toimivana ja helppokäyttöisenä.

Seuraavassa vaiheessa strategiaprosessiin osallistetaan kuntalaiset. Kesäkuun 2021 lopussa uudet kunnanvaltuutetut saavat tilanneanalyysin ja vaihtoehtoja oman strategiapohdintansa tueksi.

88 %
osallistujista koki, että menetelmää voidaan yksinkertaistettuna soveltaa kuntalaisten näkemysten keräämiseen

Tavoite on, että Sipoolla on valtuuston yksimielisesti hyväksymä strategia vuoden 2021 loppuun mennessä.”

– Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas

LISÄTIETOJA: