Parhaita käytäntöjä hallinnon uudistamiseen: Ihmislähtöiset palvelut

Kunta-valtio-jalostamo – parempia palveluita yhteistyön ja digitalisaation avulla

Monet kansalaisten ja yritysten palvelut tuotetaan useiden viranomaisten yhteistyönä. Kuntaliitto ja valtiovarainministeriö kumppaneineen halusivat jalostaa valtion ja kuntien rajapintoja ylittäviä palveluita asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi.

Tavoitteet

  • Digitalisoida toimintaa ja prosesseja sekä sujuvoittaa tiedonkulkua erityisesti kuntien ja valtion välillä
  • Kokeilla uutta tapaa ratkaista kunta-valtio-haasteita käytännönläheisesti
  • Tunnistaa yhteyksiä ja prosesseja yhteiskehittämiseen ja vuoropuheluun

Ratkaisu

Vuoden 2020 aikana kuntien ja valtion yhteistyön ja digitalisaation haasteita ratkottiin neljässä työpajassa, joihin osallistuivat haasteiden ratkaisun kannalta oleelliset toimijat kunnista ja valtiolta. Myös asiakasnäkökulma oli mukana osallistujissa. Tiimit pyrkivät helpottamaan palveluasiointia digitaalisten ratkaisujen ja moniammatillisen yhteistyön avulla. Työpajoissa keskusteltiin esteistä ja kipupisteistä sekä kyseenalaistettiin nykyisiä toimintamalleja. Tiimit saivat tukea palvelumuotoilun asiantuntijoilta.

Tulokset

Tekemällä eri toimijoiden prosesseja näkyviksi tiimit oppivat ymmärtämään erilaisia toimintatapoja ja palvelukokonaisuuksien yhteentoimivuuden vaatimuksia. Lisäymmärrystä hankittiin myös palveluiden käyttäjistä. Osallistujille kirkastui, mitä tehdä seuraavaksi, jotta asiakkaan pompottelu luukulta toiselle saadaan loppumaan. Työskentelyn tuloksena voi syntyä esimerkiksi ehdotuksia lainsäädäntöön tai yhteisiksi hankkeiksi nykyisten toimintamallien kehittämiseksi.

Haastetiimien teemat

  • Kunnan ja Kelan yhteistyö, asiakasmaksutiedot ja toimeentulotuki
  • Yhteiset ympäristönsuojelun sähköiset palvelut ja työkalu
  • Yrityksen perustamisen sujuvuus ulkomaalaiselle ja työntekijän palvelutarjonta
  • Läheisen kuolema ja siihen liittyvä asiointi
  • Valtion ja kunnan yhteistilojen järjestelmät ja laitteet

Parasta oli yhteisen vuoropuhelun syntyminen. Alkuun kaikki puhuivat omaa kieltään, lopussa oli yhteinen tavoite.

Keskustelua käytiin hyvin avoimesti ja siinä ilmeni hyvin organisaatiokohtaisten ratkaisujen keskinäinen toimimattomuus. Kipukohdat löydettiin.

Lisää tällaista poikkihallinnollista yhteiskeskustelua, se on erittäin hyödyllistä ja todella jalostaa näkemyksiä siitä, miten päästään yhteisesti optimaaliseen tulokseen.

– Jalostamon osallistujien palautteita

LISÄTIETOJA: