Parhaita käytäntöjä hallinnon uudistamiseen: Ihmislähtöiset palvelut

Asiointipisteiden kehittäminen
palvelumuotoilun avulla

Kuinka julkishallinnon asiointipisteet voisivat tarjota entistä ihmislähtöisempiä palveluita? Valtionhallinnon, kuntien ja kolmannen sektorin kehittäjät ryhtyivät uudistamaan ja yhtenäistämään toimintamalleja palvelumuotoilun keinoin.

Tavoitteet

 • Kehittää julkishallinnon asiointipisteiden etäpalvelua ja digitukea.
 • Yhtenäistää ja selkeyttää toimintamalleja yhteistyössä asiakkaiden, palveluneuvojien, viranomaisten ja palveluntarjoajien kanssa.

Ratkaisu

HAUS kehittämiskeskus toteutti valtiovarainministeriön tilaaman palvelumuotoiluhankkeen 8/2020–2/2021. Mukana oli valtionhallinnon lisäksi kuntia ja kolmannen sektorin toimijoita. Asiakasymmärrystä kerättiin 11 asiointipisteestä ympäri Suomea.

Palvelumuotoiluprosessi noudatti Tuplatimanttimallia:

 1. tutkimus ja ideointi (ajattelun vapauttaminen, tiedon lisääminen ja uudet näkökulmat)
 2. analyysi ja prototypointi (karsinta, kiteytys ja valikointi)

Tulokset

Ideoinnissa toistuneet teemat valikoituvat prototyyppien aiheiksi:

 1. Lisätään asiointipisteiden tunnettuutta ja houkuttelevuutta
 2. Tarjotaan kaikki viranomaispalvelut yhden luukun takaa ja autetaan ihmiset oikealle palvelupolulle
 3. Viestitään selkeästi asiointipisteiden palvelulupaus – miksi, mitä ja kenelle – sekä digituen saatavuus
 4. Rohkaistaan ja ohjataan eri kohderyhmiä käyttämään palveluita asiointipisteissä

Asiakasymmärryksestä opittua

 • Digituelle on suuri tarve kunnissa
 • Digisyrjäytyminen on todellista
 • Kohderyhmät tarvitsevat erilaista tukea ja apua
 • Palvelut tulisi suunnitella ihmiskeskeisemmin

Asiointipisteiden kehittämiseen liittyviä hankkeita

LISÄTIETOJA: