Parhaita käytäntöjä hallinnon uudistamiseen

Ulkoministeriö: henkilöstöjohtamiseen suuntaa julkisen hallinnon strategiasta

Valtiokonttori: koronatukipalvelu pystyyn ennätysmäisen ketterästi

Valtiovarainministeriö: vaikuttavuutta tukeva malli valtionavustustoimintaan

Sipoon kunta: henkilöstön ja kuntalaisten osallistuminen strategiatyöhön

Asiointipisteiden kehittäminen
palvelumuotoilun avulla

Kunta-valtio-jalostamo – parempia palveluita yhteistyön ja digitalisaation avulla