Julkisen hallinnon uudistamisen strategia

Julkisen hallinnon strategia ohjaa ja vahvistaa koko julkisen hallinnon uudistamista 2020-luvulla. Toimiva julkinen hallinto on keskeinen osa toimivaa demokratiaa ja hyvinvointiyhteiskuntaa.

Strategiassa kuvattu hallinnon yhtenäinen ja määrätietoinen uudistaminen sujuvoittaa arjen palveluita, turvaa oikeusvarmuuden yhteiskunnassa ja luo uusia mahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille.

Tutustu strategian taustaan
Siirry eteenpäin

Lupaus yhteiskunnalle

Julkinen hallinto rakentaa tulevaisuuden kestävää arkea ja kaikissa tilanteissa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa.

Lue lisää lupauksestamme yhteiskunnalle
Siirry eteenpäin

Strategia asettaa tavoitteen vuodelle 2030:
julkinen hallinto rakentaa kestävää hyvinvointia murrosten keskellä

PÄÄMÄÄRÄT HALLINNON TOIMINNALLE VUONNA 2030

pohjautuvat suhteellisen pysyviin pohjoismaisiin arvoihin ja oikeusvaltioperiaatteeseen.

TOIMINTALINJAUKSET

ovat tulkintoja siitä, mitä päämäärien tavoittelu tarkoittaa 2020-luvun julkisessa hallinnossa.

Siirry eteenpäin

Päämäärät hallinnon toiminnalle vuonna 2030

Julkisen hallinnon strategia luo yhteisen suunnan hallinnon uudistamiselle 2020-luvulla. Strategian avulla julkinen hallinto pystyy vastaamaan vuosikymmenen haasteisiin ja turvaamaan palveluiden saatavuuden yksilöille ja yhteisöille. Julkisen hallinnon yhteiset päämäärät suuntaavat hallinnon uudistamista ja yhdessä tekemistä tulevalla vuosikymmenellä.

Tutustu kuuteen päämääräämme
Siirry eteenpäin

Toimintalinjaukset
– näin uudistamme
julkista hallintoa
2020-luvulla

Toimintalinjaukset kuvaavat, miten hallintoa uudistetaan käytännössä. Ne ovat tulkintoja siitä, mitä päämäärien tavoittelu tarkoittaa 2020-luvun julkisessa hallinnossa. Toimintalinjaukset ovat julkisen hallinnon johdon, kehittäjien ja henkilöstön työkalu ohjata toimintaa ja priorisointia. Niiden avulla rakennamme toimivaa ja muutoskyvykästä julkista hallintoa, joka uudistuu ajassa ja on houkutteleva työnantaja.

Tutustu seitsemään toimintalinjaukseemme
Siirry eteenpäin

Näin panemme toimeksi julkisen hallinnon strategiaa vuosina 2021–22 Tuemme strategiapäivityksiä kunnissa, alueilla ja virastoissa. Esimerkkejä tästä ovat Kuntapäättäjä-palvelu ja hyvinvointialueiden verkosto. Kiritämme ja kytkemme yhteen hankkeita, jotka edistävät strategian toteutumista. Tällaisia hankkeita ovat muun muassa Digin edistämisen ohjelma, avoin hallinto, Demokratia 2025, palvelu- ja toimitilastrategia, valtionavustukset, Aurora AI. Jaamme tietoa ja innostamme sisäisissä ja ulkoisissa kanavissa muun muassa artikkelien, kolumnien, somepäivitysten, videoiden ja parhaiden käytäntöjen kautta. Ruokimme vuorovaikutusta ja kierrämme alueilla tilaisuuksin ja tapahtumin – myös yli hallintorajojen. Tähän mennessä on pidetty yli sata tilaisuutta yhteensä lähes tuhannelle osallistujalle. Laajennamme tietopohjaa selvityksin ja analyysein, joihin kuuluu muun muassa kuntatason selvitys valtio-kunta-kumppanuudesta. Uudistamme osaamistamme vastaamaan tulevaisuuden hallinnon tarpeisiin esimerkiksi eOppivan sekä Mahdollistaja- ja Uudistuja- koulutusten avulla.